top of page
Hur lägger vi bäst upp träningarna?

Jag undrar hur vi kan lägga upp terminskurserna så att det passar så många som möjligt. Vi kan variera antal tillfällen per termin och på så vis påverka kostnaden för kursen. Vad passar er bäst?

Vi kommer att ha större frihet i hur vi lägger upp träningar och grupper framöver. Finns det något ni tycker att vi ska fokusera på?

Om ni har tid tar jag gärna emot motivationför hur ni tänker kring antal tillfällen.

Jag tar också väldigt gärna emot feedback om kurserna eller tankar för hur vi ska fortsätta.

Jag vill gärna veta vem som fyller i, så kan jag återkoppla om eventuella önskamål. Men det går också bra att lämna tomt.

Tack så mycket!

bottom of page